SRD
Stowarzyszenie Rodziny Deskurów

Historia Deskurów SRD Varia Nowo¶ci

Ks. Kardynał Andrzej Maria Deskur

Galeria Zdjęć

Biografia ks. kardynała Andrzeja M. Deskura

 

Wywiad z ks. kardynałem Andrzejem M. Deskurem

 

Telegram Ojca ¦więtego Jana Pawła II z okazji 50-lecia ¶więceń ks. kard. Andrzeja M. Deskura

 

Komunikat kard. Stanisława Dziwisza w zwi±zku ze ¶mierci±
ks. kard. Andrzeja M. Deskura

 

Słowa Ojca ¦więtego Jana Pawła II

„Jestem z nim w szczególny sposób zwi±zany, jeszcze od czasów studenckich, od czasów bratniackich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Potem poprzez seminarium duchowne, przez lata kapłańskie, przez wiele spotkań w Rzymie, a w szczególno¶ci przez to ostatnie spotkanie, które miało miejsce tuż przed konklawe. Wtedy to Opatrzno¶ć Boża dotknęła księdza biskupa Andrzeja Deskura tym ciężkim kalectwem, które nosi w sobie do dzisiaj. W¶ród wszystkich kardynałów dzisiaj kreowanych, on jeden był inwalid± na wózku i wnosi do tego kolegium szczególne znamię, znamię cierpienia, znamię cierpienia, które jest ofiar±. Nie znamy tajemnic Bożych, ale trudno mnie osobi¶cie oprzeć się prze¶wiadczeniu, że ta ofiara księdza kardynała Andrzeja pozostawała w zwi±zku z konklawe, które odbyło się w połowie paĽdziernika 1978 r.”. 

 


© Stowarzyszenie Rodziny Deskurów 2011