Witamy na oficjalnej stronie Stowarzyszenia Rodziny Deskurów
Welcome to the official site of the Association of the Deskur Family

Polski

Herb Deskurów "Góra Złotoskalista" / The Coat of Arms of the Deskur Family English

"Cz³owiek roztropny buduje dom swój na skale" Mt 7:24 "A wise man builds his house on a rock"
Motto Rodziny Family Motto

© Stowarzyszenie Rodziny Deskurów 2015